YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Đây là đặc điểm của bão ở nước ta:  

   

  • A. Diễn ra suốt năm và trên phạm vi cả nước  
  • B. Tất cả đều xuất phát từ Biển Đông  
  • C. Chỉ diễn ra ở khu vực phía bắc vĩ tuyến 16ºB  
  • D. Mùa bão chậm dần từ bắc vào nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA