• Câu hỏi:

   Đây là cơ sở để phân chia ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thành 3 phân ngành. 

   

  • A. Công dụng của sản phẩm     
  • B. Đặc điểm sản xuất  
  • C. Nguồn nguyên liệu       
  • D. Phân bố sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC