AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đặc trưng khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc: 

   

  • A. Cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh   
  • B. Cận xích đạo gió mùa   
  • C. Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh   
  • D. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>