ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Có thể tách riêng các chất từ hỗn hợp benzen,anilin,phenol bằng các chất

  • A. NaOH va dd Br2
  • B. dd HCl va dd NaOH 
  • C. H2O va HCl
  • D. dd NaCl va Br2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho HCL vào thì anilin tác dụng HCl còn benzen và phenol thì không.
  Dd thu được sau phản ứng phân lớp gồm HCL:C6H5NH3Cl;H20 và benzen+phenol
  chiết lấy ra 2 phần như trên. cô cạn phần 1 thu được muối C6H5Nh3Cl,tái tạo bằng Naoh lại thu đc dd phân lớp,chiết tách lấy riêng Anilin
  còn lại benzen và phenol dùng Naoh vào thì chiết tách lấy riêng benzen còn phenol cho muối C6H5ONa tồn tại đồng nhất với H20 và NaOH dư,đến đây sục C02 vào cũng được mà dùng luôn HCL vào cũng đc.
  Thu được dd phân lớp phenol với những chất khác(Nacl+h20+HCL dư)chiết tách thu phenol
  Vậy chọn B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1