YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Cho vectơ \(\overrightarrow a \) khác \(\overrightarrow 0 \). Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A.  Hai vectơ a và -2a cùng phương
  • B. Hai vectơ a và -2a cùng hướng
  • C. Hai vectơ a và -2a luôn có cùng gốc
  • D. Hai vectơ a và -2a luôn có giá song song với nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 45019

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA