• Câu hỏi:

   Các hệ thống sông nào ở Bắc Trung Bộ có giá trị lớn về thuỷ lợi, giao thông đường thuỷ (ở hạ lưu) và tiềm năng thuỷ điện? 

   

  • A. Hệ thống sông Gianh, sông Chu
  • B. Hệ thống sông Mã, sông Cả 
  • C. Hệ thống sông Đà, sông Hồng
  • D. Hệ thống sông Gianh, sông Cả 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC