• Câu hỏi:

  _____ all data into electronic pulses.

  • A. The computer input unit changes
  • B. Changing input, the computer unit
  • C. Which changes the computer input unit
  • D. Changes in the computer input units

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC