ON
YOMEDIA

Trắc Nghiệm Chuyên Đề Khối đa Diện

Khối đa diện được giới hạn bởi hữu hạn đa giác thỏa mãn các điều kiện: Hai đa giác bất kì không có điểm chung, hoặc có 1 điểm chung hoặc có chung 1 cạnh; mỗi cạnh đa giác là cạnh chung của đúng hai cạnh đa giác. Các em cần nắm được các khái niệm các khái niệm cơ bản như: Đường thẳng, mặt phẳng, góc, khoảng cách, diện tích, thể tíchnhững tính chất của quan hệ vuông góc, quan hệ song song trong không gian; cũng như định nghĩa và tính chất của các loại khối đa diện quen thuộc, các phương pháp tính thể tích khối đa diện, ứng dụng của thể tích để xác định khoảng cách, chứng minh hệ thức,....để học tốt dạng toán này.

YOMEDIA

 

Tham khảo 453 câu hỏi trắc nghiệm về Khối đa Diện

 

1=>1