RANDOM

Trắc Nghiệm Chuyên Đề Đạo Hàm Và ứng Dụng

Đạo hàm là một khái niệm học sinh đã được làm quen và biết cách tính từ lớp 11. Đến chương trình 12, vấn đề liên quan đến đạo hàm được đề cập sâu hơn và rộng hơn thông qua việc ứng dụng đạo hàm để giải toán. Cụ thể, đạo hàm là phần kiến thức đi liền với bài toán khảo sát hàm số và các dạng toán liên quan. Việc xét tính đơn điệu, tìm cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất,....của hàm số đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều dưới sự trợ giúp của công cụ đạo hàm.

RANDOM

 

Tham khảo 672 câu hỏi trắc nghiệm về Đạo Hàm Và ứng Dụng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)