Bài 3 Ngữ Văn 6

 • Sơn Tinh, Thủy Tinh

  Sơn Tinh, Thủy Tinh
  Qua bài học giúp các em hiểu được nội dung, ý nghĩa cũng như một số yếu tố nghệ thuật tiêu biểu của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Nghĩa của từ

  Nghĩa của từ
  Qua tiết học các em cần tiếp thu được thế nào là nghĩa của từ? Cách giải nghĩa của từ?

  Xem chi tiết

 • Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

  Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
  Sự việc và nhân vật trong văn tự sự giúp học sinh nhanh chóng nắm được ý nghĩa của sự việc và nhân vật tự sự bao gồm: Sự việc có liên quan đến nhau và với nhân vật, với chủ đề tác phẩm, sự việc luôn gắn với thời gian, địa điểm, nhân vật, diễn biến, nguyên nhân, kết quả.

  Xem chi tiết