Bài 23 Ngữ Văn 6

 • Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ

  Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ
  Qua bài học giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Bác Hồ qua cái nhìn của anh đội viên, đồng thời cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Bác Hồ trong bài thơ với tấm lòng yêu thương mênh mông, chăm sóc ân cần đối với các chiến sĩ, dân công.

  Xem chi tiết

 • Ẩn dụ

  Ẩn dụ
  Qua bài học giúp các em nắm được khái niệm ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ. Hiểu được tác dụng của ẩn dụ. Biết vận dụng kiến thức về ẩn dụ vào việc đọc – hiểu văn bản và bài văn miêu tả.

  Xem chi tiết

 • Luyện nói về văn miêu tả

  Luyện nói về văn miêu tả
  Qua bài học giúp các em nắm được khái niệm nhân hóa, các kiểu nhân hóa. Hiểu được tác dụng của nhân hóa. Biết vận dụng kiến thức về nhân hóa vào việc đọc – hiểu văn bản và bài văn miêu tả.

  Xem chi tiết