Bài 22 Ngữ Văn 6

 • Buổi học cuối cùng - An-phông-xơ Đô-đê

  Buổi học cuối cùng - An-phông-xơ Đô-đê
  Qua bài học các em cần nắm được cốt truyện, nhân vật và tư tưởng truyện Buổi học cuối cùng muốn phản ánh.

  108 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Nhân hóa

  Nhân hóa
  Qua bài học giúp các em nắm được khái niệm nhân hóa, các kiểu nhân hóa. Hiểu được tác dụng của nhân hóa. Biết vận dụng kiến thức về nhân hóa vào việc đọc – hiểu văn bản và bài văn miêu tả.

  70 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Phương pháp tả người

  Phương pháp tả người
  Qua bài học giúp các em nắm được cách tả người. Bố cục hình thức của một đoạn, bài văn tả người.

  84 hỏi đáp

  Xem chi tiết