Bài 21 Ngữ Văn 6

 • Vượt thác - Võ Quảng

  Vượt thác - Võ Quảng
  Qua bài học giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp phong phú, hùng vĩ của thiên nhiên và vẻ đẹp của người lao động được miêu tả trong bài.

  95 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • So sánh (Tiếp theo)

  So sánh (Tiếp theo)
  Qua bài học giúp các em nắm được hai kiểu so sánh cơ bản. Hiểu được tác dụng chính của so sánh, tạo ra được phép so sánh.

  52 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Phương pháp tả cảnh

  Phương pháp tả cảnh
  Qua bài học giúp các em nắm được phương pháp tả cảnh và bố cục hình thức của một đoạn, bài văn tả cảnh.

  181 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Viết bài tập làm văn số 5: Văn tả cảnh

  Viết bài tập làm văn số 5: Văn tả cảnh
  Qua bài học giúp các em thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình môn Ngữ văn, với mục đích đánh giá năng lực tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức tự luận.

  251 hỏi đáp

  Xem chi tiết