Bài 19 Ngữ Văn 6

 • Sông nước Cà Mau - Đoàn Giỏi

  Sông nước Cà Mau - Đoàn Giỏi
  Qua bài học giúp các em bổ sung kiến thức về tác giả và tác phẩm văn học hiện đại. Hiểu và cản nhận được sự phong phú và độc đáo của thiên nhiên sông nước Cà Mau, qua đó thấy được tình cảm gắn bó của Đoàn Giỏi đối với vùng đất Cà Mau này. Thấy được hình thức nghệ thuật độc đáo được sử dụng trong đoạn trích.

  84 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • So sánh

  So sánh
  Qua bài học giúp các em nắm được khái niệm so sánh, cấu tạo của phép so sánh và các kiểu so sánh thường gặp. Đồng thời, biết vận dụng nó để nhận diện trong một số câu văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh.

  134 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

  Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
  Qua bài học giúp các em nắm được vai trò quan sát, tưởng tượng, so sánh trong văn miêu tả.

  148 hỏi đáp

  Xem chi tiết