40 bài tập trắc nghiệm Di truyền phân tử ôn thi THPT QG 2019 môn Sinh

50 phút 40 câu 122 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):