Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 24 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK 1 hỏi đáp
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 24 về Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):