Trắc nghiệm Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua - Vật lý 9

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua  sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):