Trắc nghiệm Từ phổ - Đường sức từ - Vật lý 9

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Từ phổ - Đường sức từ sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Từ phổ - Đường sức từ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):