Trắc nghiệm Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):