Trắc nghiệm Sự nhiễm từ của sắt,thép-nam châm điện - Vật lý 9

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Sự nhiễm từ của sắt,thép-nam châm điện sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Sự nhiễm từ của sắt,thép-nam châm điện

 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):