Trắc nghiệm Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn- Vật lý 9

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):