Trắc nghiệm Bài tập vận dụng định luật Ôm- Vật lý 9

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Bài tập vận dụng định luật Ôm sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Bài tập vận dụng định luật Ôm

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):