Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 25 Phương trình cân bằng nhiệt

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 25 về Phương trình cân bằng nhiệt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):