Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 12 Sự nổi

5 trắc nghiệm 8 bài tập SGK
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 12 về Sự nổi online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):