Trắc nghiệm Sự cân bằng lực - Quán tính - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Những bài tập trắc nghiệm về Hai lực cân bằng, sự cân bằng lực, quán tính dưới đây sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức trong bài học một cách hệ thống và sâu sắc hơn. Mời các em cùng thử sức với bài kiểm tra Trắc nghiệm Sự cân bằng lực - Quán tính này nhé.

Chúc các em đạt kết quả thật cao!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):