Trắc nghiệm Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? có đáp án và lời giải chi tiết dưới đây sẽ giúp các em hoàn thành tốt hơn các mục tiêu mà bài học đưa ra về các nội dung quan trọng như đặc điểm, tính chất chuyển động hay đứng yên của các nguyên tử, phân tử.. 

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):