Trắc nghiệm Lực đẩy Ác-si-mét - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Lực đẩy Ác-si-mét sẽ giúp các em ôn lại những tính chất, công thức tính và tác dụng của lực đẩy Ac-si met... Đồng thời thông qua kết quả làm bài, các em sẽ đánh giá được mức độ hiểu bài để có biện pháp điều chỉnh cách học kịp thời, hợp lý.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):