Trắc nghiệm Đối lưu - Bức xạ nhiệt - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK

Dưới đây là bài kiểm tra trắc nghiệm xoay quanh nội dung trọng tâm của bài Đối lưu - Bức xạ nhiệt , nhằm giúp các em dễ dàng ghi nhớ các khái niệm, tính chất, đặc điểm của 2 hình thức truyền nhiệt mới là đối lưu và bức xạ nhiệt

Các em hãy cùng thử sức mình nhé. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):