Trắc nghiệm Chuyển động đều - Chuyển động không đều - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Mời các em cùng làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Chuyển động đều - Chuyển động không đều​, với các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh những nội dung về hai loại chuyển động, vận tốc trung bình của chuyển động không đều... Hy vọng bài kiểm tra nhỏ này sẽ giúp các em cũng cố lại kiến thức và rèn luyện thêm kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm Vật lý.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):