Trắc nghiệm Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 10 bài tập SGK 6 hỏi đáp

Để vận dụng tốt dạng bài tập của Áp suất chất lỏng khi giải bài tập, mời các em cùng thử sức mình với bộ câu hỏi trắc nghiệm của bài. Nội dung bài kiểm tra Trắc nghiệm Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau này xoay quanh các kiến thức về khái niệm áp suất chất lỏng, công thức tính, đặc điểm và công dụng của bình thông nhau...

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):