Trắc nghiệm Tổng kết chương III Điện Học - Vật lý 7

10 trắc nghiệm 7 bài tập SGK

Vậy là chúng ta đã đã hoàn thành xong chương Điện học, mời các em cùng làm bài kiêm tra Trắc nghiệm Tổng kết chương III Điện Học - Vật lý 7​​ để ôn tập củng cố lại kiến thức đã học trong chương,cũng như đánh giá lại kết quả của quá trình học tập của mình, nhằm ôn tập lại thật tốt lý thuyết và luyện tập thêm kĩ năng giải bài tập, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới, 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):