Trắc nghiệm Thực hành đo nhiệt độ - Vật lý 6

5 trắc nghiệm

Dưới đây là bộ  câu hỏi trắc nghiệm Thực hành đo nhiệt độ gồm các câu hỏi ôn tập xoay quanh các nội dung về cách đo nhiệt độ, cách sử dụng nhiệt kế, quan sát sự thay đổi của nhiệt kế... nhằm giúp các em học sinh tự rèn luyện và ôn tập lại kiến thức.

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):