Trắc nghiệm Sự sôi (tiếp theo ) - Vật lý 6

5 trắc nghiệm

Để vận dụng tốt hơn các kiến thức quan trọng của Sự sôi (tiếp theo )  vào việc giải bài tập, mời các em cùng thử sức mình với bộ câu hỏi trắc nghiệm của bài Sự sôi (tiếp theo ) . Nội dung bài kiểm tra trắc nghiệm lần này xoay quanh các nội dung về sự sôi như nhiệt độ sôi, thời gian sôi...

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):