Trắc nghiệm Sự sôi - Vật lý 6

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK

Để vận dụng tốt hơn các nội dung quan trọng của Sự sôi vào việc giải bài tập, mời các em cùng thử sức mình với bộ câu hỏi trắc nghiệm của bài Sự sôi . Nội dung bài kiểm tra trắc nghiệm xoay quanh các kiến thức về sự sôi như nhiệt độ sôi ,mô phỏng sự sôi ...

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):