Trắc nghiệm Sự nóng chảy và sự đông đặc - Vật lý 6

5 trắc nghiệm

Dưới đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung trọng tâm của bài  Sự nóng chảy và sự đông đặc nhằm giúp các em dễ dàng ghi nhớ các khái niệm và bản chất của sự nóng chảy, điều kiện nóng chảy của các chất...

Các em hãy cùng thử sức mình nhé. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):