Trắc nghiệm Bài 22 Nhiệt kế - Nhiệt giai - Vật lý 6

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK
Bài tập trắc nghiệm Nhiệt kế - Nhiệt giai về Nhiệt kế - Nhiệt giai - Vật lý 6 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):