Trắc nghiệm Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Vật lý 12

10 trắc nghiệm 7 bài tập SGK 5 hỏi đáp

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Sóng cơ , với các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh những nội dung về các đặc trưng của sóng và cách viết phương trình sóng. Hy vọng bài kiểm tra nhỏ này sẽ giúp các em cũng cố lại kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải bài tập về Sóng cơ và Sự truyền sóng cơ được học trong bài.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):