Trắc nghiệm Dao động điều hòa - Vật lý 12

5 trắc nghiệm 11 bài tập SGK 20 hỏi đáp

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Dao động điều hòa , với các câu hỏi xoay quanh những nội dung về Dao động cơ, dao động tuần hoàn, và các đại lượng trong 1 dao động điều hòa. Hy vọng bài kiểm tra nhỏ này sẽ giúp các em cũng cố lại kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải bài tập về dao động điều hòa.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):