Trắc nghiệm Đặc trưng vật lý của âm - Vật lý 12

5 trắc nghiệm 10 bài tập SGK 4 hỏi đáp

Dưới đây là các câu hỏi trắc nghiệm về Đặc trưng vật lí của âm gồm các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các nội dụng về bản chất sự truyền âm, tần số, chu kì mức cường độ âm nhằm giúp các em học sinh tự rèn luyện và ôn tập lại kiến thức.

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):