Trắc nghiệm Đặc trưng sinh lí của âm - Vật lý 12

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK 3 hỏi đáp

Để củng cố lại kiến thức và hoàn thành tốt các dạng bài tập của bài, các em có thể làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Đặc trưng sinh lí của âm có đáp án và lời giải chi tiết sau. Nội dung bài thi xoay quanh các câu hỏi về đặc trưng độ cao, độ to âm sắc, biên soạn theo đúng mục tiêu bài học đưa ra.

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):