Trắc nghiệm Lăng kính - Vật lý 11

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK

Để vận dụng tốt hơn các kiến thức quan trọng của Lăng kính vào việc giải bài tập, mời các em cùng thử sức mình với bộ câu hỏi trắc nghiệm của bài Lăng kính - Vật lý 11 . Nội dung bài kiểm tra trắc nghiệm xoay quanh các kiến thức như khái niệm, công thức, tính chất , và cấu tạo của lăng kính...

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):