Trắc nghiệm Khúc xạ ánh sáng-Vật lý 11

5 trắc nghiệm 9 bài tập SGK

Dưới đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung trọng tâm của bài Khúc xạ ánh sáng nhằm giúp các em dễ dàng ghi nhớ các khái niệm về sự khúc xạ và công thức trong khúc xạ ánh sáng.

Các em hãy cùng thử sức mình nhé. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):