Trắc nghiệm Sự nở vì nhiệt của vật rắn - Vật lý 10

5 trắc nghiệm 8 bài tập SGK

Cùng nhau rèn luyện và khắc sâu kiến thức, hoàn thiện kỹ năng tính toán và giải bài tập Sự nở vì nhiệt của vật rắn thông qua các bài tập Trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết. Nội dung câu hỏi xoay quanh các mục tiêu trọng tâm của bài  như sự nở dài, sự nở khối và các công thức quan trọng...

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):