Trắc nghiệm Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng- Vật lí 10

5 trắc nghiệm 10 bài tập SGK

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng với các câu hỏi định tính và định lượng liên quan đến các hiện tượng bề mặt đã được học như hiện tượng căng mặt ngoài, hiện tượng mao dẫn...sẽ giúp các em cũng cố lại kiến thức đã học trong bài, rèn luyện kĩ năng giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):