Đề thi học kì 2 môn GDCD 12 - Sở GD và ĐT Thanh Hóa

16/05/2017 954.82 KB 71 lượt xem 3 tải về

Tải về

Có nhiều cách ôn thi có thể học từ đề cương ôn tập, hay học nhóm với bạn bè ngoài ra làm đề thi cũng là một cách ôn thi hiệu quả giúp các em tự đánh giá kiến thức và khả năng của mình. Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 của Sở GD và ĐT Thanh Hóa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu ôn thi bổ ích không chỉ giúp cho các em học sinh nắm vững kiến thức của mình và ôn tập tốt chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới mà còn là tài liệu giúp quý thầy cô dùng trong quá trình giảng dạy của mình.  

SỞ GD và ĐT THANH HÓA

NĂM HỌC 2016-2017

(Đề có 04 trang, gồm 40 câu trắc nghiệm)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Bài khảo sát: Khoa học xã hội; Môn: Giáo dục công dân   

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh……………Số báo danh:……………

 

Câu 1: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bỏ phiếu là thực hiện theo nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bình đẳng.                 B. Bỏ phiếu kín.            C. Phổ thông.                 D. Trực tiếp.

Câu 2: Sự phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

A. Bản chất xã hội.                                                B. Bản chất chính trị.

C. Bản chất giai cấp.                                             D. Bản chất kinh tế.

Câu 3: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt đối xử bởi

A. Dân tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo.           B. Dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo.

C. Dân tộc, độ tuổi, giới tính, địa vị.                 D. Dân tộc, thu nhập, tuổi tác, đơn vị.

Câu 4: Để bảo đảm cho mọi công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí, Nhà nước không ngừng

A. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

B. Kiểm tra giám sát hoạt động của pháp luật.

C. Xây dựng bộ máy bảo vệ, thực thi pháp luật.

D. Ban hành nhiều chính sách, chủ trương.

Câu 5: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là

A. Cơ sở, nguyên tắc chống diễn biến hòa bình.

B. Cơ sở để thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

C. Cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân.

D. Cơ sở để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Câu 6: Việc công dân có thể học hệ Chính quy hoặc Giáo dục thường xuyên là nội dung của

A. Quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

B. Quyền được học bất cứ ngành nghề nào.

C. Quyền được học tập không hạn chế.

D. Quyền được học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 7: Ông A điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm là

A. Không tuân thủ pháp luật.                             B. Không áp dụng pháp luật.

C. Không sử dụng pháp luật.                              D. Không thi hành pháp luật.

Câu 8: Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là thực hiện hình thức

A. Sử dụng pháp luật.                           B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.                             D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 9: Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?

A. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

B. Người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người đã được xóa án tích.

D. Người đang đi công tác xa.

Câu 10: Đặc trưng nào dưới đây làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật?

A. Tính quyền lực bắt buộc chung.                   B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính quyền lực bắt buộc.                               D. Tính chặt chẽ về nội dung, hình thức.

Câu 11: Học Đại học hệ không tập trung là quyền của

A. Người có sổ hộ nghèo.                                    B. Người đã có bằng cao đẳng.

C. Mọi công dân việt nam.                                  D. Người đang công tác.

Câu 12: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật là nội dung bình đẳng trong

A. Lao động.                  B. Đầu tư.                       C. Kinh doanh.              D. Sản xuất.

Câu 13: Giả mạo Facebook của người khác để đăng tin không đúng sự thật là hành vi vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm.  B. Quyền sở hữu thông tin cá nhân.

C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần.       D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 14: Việc làm nào dưới đây có tầm quan trọng đặc biệt để bảo vệ môi trường?

A. Bảo vệ rừng.                                                     B. Bảo vệ đất.

C. Bảo vệ không khí.                                            D. Bảo vệ nguồn nước.

Câu 15: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

A. Ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

B. Nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện.

C. Nguyện vọng của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Trên đây là một phần của Bộ 2 đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 của Sở GD và ĐT Thanh Hóa, để xem đáp án và tham khảo các em có thể xem online hoặc tải về máy để ôn thi dễ dàng. Ngoài ra, các em có thể truy cập Hoc247.net để có thể tham khảo tài liệu:

Bộ đề cương ôn thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017

Bộ 2 đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 của các trường THPT

 Hi vọng đây sẽ là tài liệu giúp các em có thể ôn thi dễ dàng. Chúc các em thi tốt.

--MOD GDCD Hoc247 (tổng hợp)

 

Tài liệu liên quan