Đề Khảo sát chất lượng đầu năm Hóa 12 trường THPT Văn Quán - Vĩnh Phúc có lời giải

17/07/2017 758.52 KB 322 lượt xem 10 tải về

Tải về

Nhằm kiểm tra chất lượng kiến thức các em học sinh lớp 11 lên lớp 12, chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh, quý bậc phụ huynh và các Thầy Cô giáo Đề Khảo sát chất lượng đầu năm - Hóa học lớp 12 trường THPT Văn Quán tỉnh Vĩnh Phúc có lời giải chi tiết. Đề thi này sẽ giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức đề làm bài thi đạt hiệu quả cao cũng như củng cố lại các chương đã học.

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN

 

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Hóa học – Lớp 12

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề thi gồm có 02 trang)

 

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là

A. C3H7OH và C4H9OH.                                       B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.                                       D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 2: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

A. CH3-CH2-CH2-CH2Br.                                     B. CH3-CH2-CHBr-CH3.

C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.                                  D. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .

Câu 3: Trung hòa 2,7 gam axit cacboxylic A cần vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M. A có công thức phân tử là

A. C2H4O2.                     B. C3H4O2.                      C. C2H2O4.                     D. C4H6O4.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ Đề Khảo sát chất lượng đầu năm - Hóa học lớp 12 trường THPT Văn Quán tỉnh Vĩnh Phúc có lời giải chi tiết nhé!

Câu 10: Cho 17,92 lít hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon khí là ankan, anken và ankin lấy theo tỉ lệ mol 1:1:2 lội qua bình đựng dd AgNO3/NH3 lấy dư thu được 96 gam kết tủa và hỗn hợp khí Y còn lại. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu  được 13,44 lít CO2. Biết thể tích đo ở đktc. Khối lượng của X là

A. 1,92 gam.                   B. 3,84 gam.                   C. 38,4 gam.                   D. 19,2 gam.

Câu 11: So với benzen, toluen tác dụng với dung dịch HNO3(đ)/H2SO4 (đ):

A. Dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen.

B. Khó hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen.

C. Dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và m – nitro toluen.

D. Dễ hơn, tạo ra m – nitro toluen và p – nitro toluen.

Câu 14: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H2O. Giá trị của x và y tương ứng là:

A. 176 và 180.               B. 44 và 72.                    C. 176 và 90.                  D. 44 và 18.

Câu 15: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?

A. 5 đồng phân.             B. 3 đồng phân.             C. 4 đồng phân.             D. 6 đồng phân

Câu 16: Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng

A. Na.                              B. AgNO3/NH3.             C. CaCO3.                        D. NaOH.

Câu 20: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,03 và 0,12.             B. 0,05 và 0,1.               C. 0,1 và 0,05.                D. 0,12 và 0,03.

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2  (ở đktc) và 4,5 gam nước. Tính giá trị của V?

Hướng dẫn giải:

1.D

2.B

3.C

4.A

5.D

6.C

7.D

8.D

9.B

10.D

11.A

12.A

13.A

14.C

15.B

16.B

17.A

18.C

19.C

20.B

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi và lời giải chi tiết trong Đề Khảo sát chất lượng đầu năm - Hóa học lớp 12 trường THPT Văn Quán tỉnh Vĩnh Phúc có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HOC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và có sự khởi đầu tốt đẹp cho cả năm học sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

Tài liệu liên quan