Trắc nghiệm Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời - Hình học 9

5 trắc nghiệm

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời thông qua các bài tập sau đây

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):