Trắc nghiệm Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu - Hình học 9

5 trắc nghiệm 8 bài tập SGK

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về Hình cầu, diện tích hình cầu và thể tích hình cầu thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):