Trắc nghiệm Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn - Hình học 9

5 trắc nghiệm 8 bài tập SGK

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn thông qua các bài tập sau đây

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):