Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Đại số 9

5 trắc nghiệm 13 bài tập SGK

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về Giải bài toán bằng cách lập phương trình thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):